yandex
Ana Sayfa / İtikat / Dört Büyük Kitap ve Sahifeler
namazsureleri.org kuran-ı kerim
namazsureleri.org kuran-ı kerim

Dört Büyük Kitap ve Sahifeler

Dört Büyük Kitap ve Sahifeler

Müslümanlar ilahi kitapların hepsinin Allah tarafından vahyedildiğine iman ederler. Allah’ın gönderdiği dört büyük kitap vardır: Tevrat, Zebur, İncil ve Kur’an-ı Kerim. Kur’an-ı Kerim dışındaki ilahi kitaplar, insanlar tarafından değiştirilmiş, bunlar üzerinde ilaveler ve çıkarmalar yapılmıştır.

Tevrat

İsminin Anlamı: Kanun, öğreti

Vahyedilen Peygamber: Hz. Musa (as)

Diğer İsimleri: Ahd-i Atik, Ahd-i Kadim (Her ikisi de eski ahit, eski anlaşma anlamlarına gelir.)

Gönderilen Toplum: İsrailoğulları (Yahudiler)

Günümzdeki Durumu: Tahrif  edilmiş bir kitap olarak bulunuyor.

Zebur

İsminin Anlamı: Yazılı şey, kitap

Vahyedilen Peygamber: Hz. Davud (as)

Diğer İsimleri: Mezmurlar (Melodili bir şekilde okunan sözler anlamına gelir.)

Gönderilen Toplum: İsrailoğulları (Yahudiler)

Günümüzdeki Durumu: “Mezmurlar” adı altında Tevrat içerisinde bilr bölüm olarak yer almaktadır. Tahrif edilmiştir.

İncil

İsminin Anlamı: Müjde, öğreti, öğretici

Vahyedilen Peygamber: Hz. İsa (as)

Diğer İsimleri: Ahd-i Cedid (Yeni ahit, yeni anlaşma anlamına gelir.)

Gönderilen Toplum: İsrailoğulları (Yahudiler)

Günümüzdeki Durumu: Tahrif edilmişt bir kitap olarak bulunuyor.

Kur’an-ı Kerim

İsminin Anlamı: Okumak, toplamak, bir araya getirmek

Vahyedilen Peygamber: Hz. Muhammed (as)

Diğer İsimleri: Kitap, Zikir (hatırlatma), Furkan (hakkı batıldan ayıran ölçü), Hüda (kılavuz, hidayet) vs.

Gönderilen Toplum: Tüm insanlık

Günümzdeki Durumu: Peygamberlerin sonuncusu olan Hz. Muhammed’e (as) indirilmiş, hiçbir şekilde tahrif edilmeden, orijinal haliyle hem yazılı hem sözlü olarak günümüze kadar gelmiştir.

Sahifeler

Allah bazı peygamberlerine bir kitabı dolduracak miktarda, bazı peygamberlerine ise birkaç sayfadan oluşan kitapçık miktarında vahiy iletmiştir. Dört büyük ilahi kitap dışında kalan bu şekildeki vahiylere suhuf (sahifeler) denilmektedir. Bu sahifelerde genel bazı kurallar, hikmet içeren sözler bulunmaktadır. Hangi peygambere ne kadar sahife verildiğine dair şöyle bir rivayet vardır: Hz Adem’e (as) 10, Hz Şit’e (as) 50, Hz. İdris’e (as) 30, Hz. İbrahim’e (as) 10 sahife verildiği rivayet edilmektedir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir