yandex
Ana Sayfa / Allah'a İman / İman Esasları
islam

İman Esasları

İman Esasları

Sözlük anlamı bakımından imanın anlamı, herhangi bir şeye inanmak demektir.

Dini terim olarak iman: “Peygamberimiz Hz. Muhammed’in Allah tarafından getirildiği şeylerin doğru olduğuna kalp ile inanmak ve bu inancı dil ile söylemektir.”

İman ikiye ayrılır:

1- İcmaili İman
2- Tafsili İman

İcmaili İmanın Anlamı

Allah’a ve Hz. Muhammed’in Allah’ın Peygamberi olduğuna inanmaktır.

Dinimizde inanılması gereken şeylerin bir özeti olduğu için buna “İcmali İman” yani “Topluca İman” denir.

İmanın esasları, topluca ve özet olarak hem Kelime-i Tevhid, hem de Kelime-i Şehadette ifade edilmiştir. Bir insan, Kelime-i Tevhid veya Kelime-i Şehadetten birini dili ile söyler, kalbi ile de inanırsa İslam Dini‘ne girmiş olur. Ancak, Müslümanın bu kadarla yetinmeyip, İmanın Esaslarını ayrıntıları ile öğrenmesi ve hepsine ayrı ayrı inanması gerekir.

Tafsili İmanın Anlamı

İmanın Esaslarına ayrı ayrı inanmaya “Tafsili İman” yani “Ayrıntılı olarak imanı” denir.

Ayrıntılı olarak bildirilen imanın esaslarına imanın şartları da denir.

İmanın şartları altıdır ve şunlardır:

1- Allah’a
2- Allah’ın meleklerine,
3- Allah’ın kitaplarına,
4- Allah’ın peygamberlerine
5- Ahiret gününe,
6- Kadere: iyilik ve kötülüğün Allah’ın yaratması ile olduğuna inanmaktır.

İmanın şartları, “Amentü”de toplanmıştır. Her Müslüman “Amentü”yü anlamı ile birlikte öğrenmelidir.

 Amentü Okunuşu
Amentü billahi ve melâiketihi,
ve kütübihî ve rusülihî ve’l yevmi’l-âhıri
ve bi’l-kaderi, hayrihî ve şerrihi mina’llâhi teâlâ
ve’l-ba’sü ba’de’l mevt.
Haggun, Eşhedü en lâ ilâhe illAllâh ve eşhedü enne
Muhammeden abdühû ve rasûlühü.

 Amentü Anlamı
“Ben; Allah’a, Allah’ın meleklerine, Allah’ın kitaplarına, Allah’ın peygamberlerine, Ahiret gününe, Kadere: iyilik ve kötülüğün Allah’ın yaratması ile olduğuna inandım. Öldükten sonra dirilmek hak’tır. Ben şahitlik ederim ki Allah’tan başka tanrı yoktur. Yinne şahitlik ederim ki Hz. Muhammed Allah’ın kulu ve peygamberidir.”

ŞİİR

Özde, sözde, dilde, seste Allah bir!
Yer ettikçe can kafeste Allah bir!
Böyle geldik, böyle gitmek isteriz…
İlk nefeste, son nefeste Allah bir!

Emin Ali SİPAHİ

Diğer bir makalemizde İslam Dini’nin esaslarını, İslam dininin gayesini ve öğretilerini okuyabilir ve öğrenebilirsiniz. Ayrıca menü yardımıyla Diğer dini konularda bilgi edinmek istediklerinizi bulabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir