yandex
Ana Sayfa / Kurban, Zekat ve Sadaka / İslam Dini Zekat ve Sadaka Vermeyi Niçin Emreder?

İslam Dini Zekat ve Sadaka Vermeyi Niçin Emreder?

İslam Dini Zekat ve Sadaka Vermeyi Niçin Emreder?

İslam dini, iyi ve güzel olan her konuda paylaşma ve yardımlaşmaya büyük önem verir: “İyilik ve takva (Allah’a karşı gelmekten sakınma) üzere yardımlaşın. Ama günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın.” (Maide Suresi 2. ayet)

Bir toplumda paylaşma ne kadar dengeliyse toplumsal barış da o kadar sağlam olur. İslam zekat aracılığıyla bu dengeyi çok hassas bir şekilde kurmaya çalışır. Zenginler ihtiyaç sahiplerine yardım ederek onların sıkıntılarını hafifletirse aralarında güçlü bir bağ kurulmuş olur. Bu güçlü bağ da toplumsal huzuru ve birlikteliği doğurur.

İslam’a göre Müslümanlar bir bedene benzer. Bedenin bir organı rahatsızlandığında diğer organlar da bundan etkilenirler. Tıpkı bunun gibi birinin bir sorunu olduğunda Müslümanların hepsi bundan sıkıntı duyarak kendi gücü yettiğince çözüme katkı sağlamaya çalışır. İşte zekat, toplumda bu amacı gerçekleştirmeye yardımcı olan bir araçtır.

Bir anlamı da “temizlemek” olan zekat, hem zekat veren kişinin malını hem de toplumu temizler. Çünkü her toplumda görülebilen dilencilik, hırsızlık ve yankesicilik gibi kötü ve yüz kızartıcı durumların bir kısmının sebebi zekat sayesinde ortadan kalkmış olur. Böylece zekat sadece malı değil toplumu da temizleyen bir araç haline gelir.

Zekat, zenginin yoksula bir lütfu değil, yoksulun zenginin malındaki hakkıdır. Çünkü zekat Allah’ın emridir. Zengine o malı ve serveti veren de Allah’dır. Şükretmenin sadece sözle olmadığının bilincinde olan Müslüman, Kendisine bahşettiği mal ve servetin zekatını vererek Allah’a teşekkür etmiş olur. Varlıklı Müslüman, bu bilince ve duyarlılığa sahip olarak verdiği zekatı veya sadakaları, yaptığı iyilikleri kendi adına bir övünç ve gurur kaynağı haline getirmez; karşısındakini incitmez, muhatabını küçük düşürecek davranışlardan kaçınır.

Zekat vermek kişinin ahlakında da olumlu etkilerde bulunur. Sahip olduğu maldan zekat veren insan, kendinde bulunabilecek cimrilik, bencillik, gurur, açgözlülük gibi olumsuz ve kötü huylardan kurtulmuş olur. Zekat insanın kendini eğitmesinin en önemli yollarından biridir. Zekat veren insan, kendisini, sahip olduğu para ve servetin kölesi olmaktan kurtarır, böylece gönlü de zengin biri haline gelir.

Zekat ilk bakışta maldan bir eksilme olarak görülse de aslında bir kazançtır. Zekat veren insan emredilen bir ibadeti yapmaktan dolayı Allah’ın rızasını kazanmış olur. Zekatı verilen mal, eksilme bir yana Allah’ın bereketlendirmesiyle artıp çoğalır. Bu, Allah’ın bir vaadi ve müjdesidir: “Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, yedi başak bitiren ve her başakta yüz tane bulunan bir tohum gibidir. Allah dilediğine kat kat verir. Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir.” (Bakara Suresi, 261. ayet) Peygamberimiz de “Zekat vererek mallarınızı koruma altına alın.” buyurur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir