yandex
Ana Sayfa / Siyer / İslam’a Davetin Açıktan Yapılması
namazsureleri.org hac nedir

İslam’a Davetin Açıktan Yapılması

İslam’a Davetin Açıktan Yapılması

Peygamber Efendimiz, İslam’a daveti üç yıl gizlice yaptıktan sonra şu anlamdaki ayetlerin nazil olmasıyla halkı açıktan İslam Dini’ne çağırma dönemi başladı:

“Sen, en yakın akrabalarını uyar, müminlerden sana uyanlara rahmet ve hidayet kanatlarını indir. Şayet sana asi olup karşı dururlarsa, onlara: -Ben sizin işlediklerinizden tamamen uzağım, de.” (Şuara Suresi, 214,216. Ayetler)

“Şimdi sen ne ile emrolunuyorsan apaçık bildir. Müşriklerden yüz çevir.” (Hicr Suresi, 94. Ayet)

Bunun üzerine Peygamberimiz, önce yakınlarını evinde toplayıp bir ziyafet verdi. Allah’tan aldığı emirleri tebliğ ederek onları İslam Dini’ne davet etti. Amcası Ebu Lehep Peygamberimize karşı çıkarak toplananları dağıttı.

Bundan bir müddet sonra Peygamberimiz Davetini genişletmek amacıyla Safa tepesine çıktı. Buradan bütün Mekke Halkına seslendi. Onun sesini duyanlar etrafında toplandılar.

Peygamberimiz toplananlara şöyle seslendi:

  • Size şu tepenin arkasında bir düşman ordusunun bulunduğunu haber versem bana inanır mısınız? diye sordu.

Hepsi birden:

  • Evet inanırız. Çünkü senin yalan söylediğini hiç duymadık dediler.

Bunun üzerine Peygamberimiz onlara şöyle dedi:

” Öyleyse biliniz ki Allah beni Peygamber olarak seçti. Bana melek aracılığıyla kendi kelamını gönderdi. İnsanları Hak din olan İslam’a davet etmemi emretti. Allah birdir. Ondan başka tanrı yoktur. Ben de size ve bütün insanlara O’nun peygamberiyim.”

Orada bulunan Ebu Lehep ayağa kalkarak Peygamberimize karşı kırıcı sözler söyledi. Bunun üzerine toplantıya katılanlar dağıldılar. Böylece toplantıdan da bir sonuç elde edilemedi.

Müşriklerin Müslümanlara Yaptıkları Zulümler

Müslüman olanları dinden çevirmek, İslam nurunu söndürmek için müşrikler, müslümanlara eziyet ediyor, çeşitli zulüm ve işkencelerde bulunuyorlardı.

İslam’ın en büyük düşmanlarından Ümeyye b. Halef, Bilal-i Habeşi’yi kızgın kumlara yatırıp göğsüne de taşları yığarak saatlerce güneşin altında tuttuktan sonra:

” Eğer Müslümanlıktan vazgeçmezsen seni böyle öldüreceğim”, diyor.

Bundan sonuç alamayınca Bilal’in boynuna ip takarak Mekke’nin bir tarafından öbür tarafına sürüklüyordu. Bu vahşice işkenceler altında ezilmesine rağmen Hz. Bilal, “Allah birdir, Allah birdir” diye haykırıyordu. Nihayet Hz. Ebu Bekir, Bilal’i satın alarak hürriyetine kavuşturdu ve zalim Ümeyye’nin elinden kurtardı.

İlk Müslümanlardan Ammar bin Yasir, kızgın kumlara yatırılarak bayılıncaya kadar dövülmüş, anası Sümeyye, Ebu Cehil tarafından mızrak darbesiyle kanlar içinde yere serilerek öldürülmüş, babası Yasir de müşriklerin işkenceleri ile can vermişti, Yasir ile eşi Sümeyye Hatun ilk İslam Şehitleri ünvanını almışlardır.

Yine Habbab bin Eret, yanmakta olan kıpkırmızı kömürlerin üzerine yatırılarak, Ebu Fukayha ise ayağına bağlanan iple kızgın kumların üzerinde sürüklenerek inançlarından dolayı dayanılmaz eziyetler çekiyorlardı. Bunlardan başka daha bir çok Müslüman müşriklerin zulmüne uğramıştı. Buna rağmen gerçek iman sahipleri işkencelerden yılmadılar. İslam’dan dönmediler.

Hz. Ebu Bekir’in, İslam’a büyük hizmetlerinden biri de; Müslümanlığı kabul ettiği için zulme uğrayan bir çok köle ve cariyeyi satın alarak kurtarmış olmasıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir