yandex
Ana Sayfa / İtikat / Meleklerden Başka Gaybi Varlıklar: Cinler ve Şeytan

Meleklerden Başka Gaybi Varlıklar: Cinler ve Şeytan

Meleklerden Başka Gaybi Varlıklar, Cinler ve Şeytan

Melekler dışında görünmeyen başka varlıklara da vardır. Kur’an-i Kerim’de bizlere bildirilen ve varlığını kabul etmemiz gereken bu varlıklar cinler ve şeytanlardır. Cinler ve Şeytanlar ateşten yaratılmış varlıklardır.

Cin;

Cinler, duyu organlarımızla algılayamadığımız varlıklardır. Cinler de insanlar gibi Allah’a kulluk etmekle görevlidirler. İnsanların olduğu gibi cinlerin de mü’min ve kafir olanları vardır.

Kur’an-i Kerim’de cinlerden bahsedilmekte, hatta bu isimle bir de sure bulunmaktadır. Kur’an’ın 72 suresi Cin Sueresi’dir.

Cinler de tıpkı insanlar gibi doğarlar, büyürler, yerler, içerler, evlenir, çoğalır ve ölürler. Cinsiyetleri vardır.

Cinler çok hızlı harket edebilir, kısa sürede uzak mesafelere gidebilirler. Çeşitli şekillere girebilirler ve insanların yapamıyacağı bazı zor işleri yapabilirler.

Nitekim Peygamber’lerden Süleyman Aleyhis selam, cinleri bazı zor ve ağır işlerle görevlendirmiştir. İnsanlara göre hayat sürelerinin uzunluğu, mekan konusunda hızlı haraketleri gibi özelliklerinden dolayı insanın bilmediği bazı şeyleri bilebilirler.

Ama cinlerin gelecekle ilgili bilgilere sahib olabileceği şeklindeki yaygın inanışı Kur’an-i Kerim red eder. Cinler gaybı bilemezler. Onlar da Allah’ın kulları olup ibadet ve kulluk için yaratılmşlardır.

-“Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.” Zâriyât suresi Ayet- 56

Şeytan;

Şeytan, kötülükte ve azgınlıkta çok ileri giden, asi ve kibirli olan varlıklara verilen bir isimdir.

Şeytanlar, cinlerden de insanlardan da olabilir. Azgınlaşıp kötülükte ileri giden varlıklar şeytanlaşmış olurlar.

Genel olarak herkesin bildiği ve ilk şeytan olarak kabul edilen cin, Kur’an-i Kerim’de ‘İblis’ adıyla geçer. İblis, Allah’ın emrine karşı gelerek azgınlaşan, Allah’ın rahmetinden kovulan ve cinlerden olan bir varlıktır.

Seytannın, samimiyetle inanan ve Allah’ın emirlerini yerine getirip yasaklarından kaçınan mü’minler üzerinde herhangi bir etkisi olamaz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir