yandex
Ana Sayfa / İtikat / Meleklere İman ve Önemi

Meleklere İman ve Önemi

Melekler, Allah’ın nurdan yarattığı varlıklardır. Meleklerin başlıca görevleri Allah’a kulluk etmek ve O’nun emirlerini yerine getirmektir. Melekler, Allah’a itaat ve teslimiyetin sembolü olmuş şerefli varlıklardır.

Meleklerin varlığına inananlar, onların bir kısmının görevinin, insanların söz ve davranışlarını kayıt altına almak olduğunu bilirler. Bu sebeple de meleklerin çevresinde olduğunu bilen müminler, onların varlığından dolayı daha dikkatli davranarak günahlardan uzak dururlar. Onların varlıklarıyla desteklendiklerinin farkında olurlar, kendilerini yalnız hissetmekten kurtulurlar.

Meleklerin Allah’a sürekli ibadet edip O’nu tesbih etmeleri, inanan insanlara da hep böyle şeyleri ilham eder, onları iyiliklere teşvik eder. Melekler güzel davranışlarımıza sevinip o güzelliğin başka yerlerde anılmasına ve yaygınlaştırılmasına aracı olurlar. Yaptıkları dualarla müminleri desteklerler. Zor ve sıkıntılı zamanlarında Allah’ın izni ile müminlere yardım edip onların maneviyatlarını yükseltirler. Müminlerin sevinçli zamanlarında da bu sevinci paylaşırlar.

Biliyor muydunuz? Melek kelimesinin güç, kuvvet, elçilik, idarecilik anlamlarına gelir.

Meleklere İman Eden İnsan…

  • Kendisini çevreleyen varlıkların çeşitliğini ve çokluğunu daha derinden fark eder ve Allah’ın kudretine olan hayranlığı artar.
  • Meleklerin, kendilerine verilen görevlerde en ufak bir ihtimal içinde olmadıklarını ve daima görevlerini yerine getirdiklerini bilir. Kendisi de sorumluluklarını yerine getirmekte daha özenli olur.
  • Yazıcı meleklerin(kirâmen kâtibîn), kendisinin yaptığı iyi ve kötü her şeyi kaydettiklerini bilir, davranışlarında daha dikkatli olur.
  • Meleklerin kendisi için dua ettiklerini bilir; bundan manevî bir güç alarak hem kendisi hem de diğer Müslümanlar için dua eder.

 

Kur’an’da ve Hadislerde Adı Geçen Melekler

Ayet ve daislerde haklarında bilgi verilen bazı melekler şunlardır: Cebrâil, Azrâil, Mikâil, İsrâfil, Kirâmen Kâtibin.

Cebrail

Dört büyük melekten biridir. Allah’tan aldığı vahyi peygamberlere ulaştırmakla görevlidir.

De ki: “Her kim Cebrail’e düşman ise bilsin ki o, Allah’ın izni ile Kur’an’ı; önceki kitapları doğrulayıcı, müminler için de bir hidayet rehberi ve müjde verici olarak senin kalbine indirmiştir.”
Bakara Suresi, 97. Ayet


Azrail

Dört büyük meleklerden biridir. Görevi, ecelleri geldiğinde Allah’ın izniyle canlıların ruhlarını almak olduğu için “melekü’l-mevt/ölüm meleği” adıyla anılır.

De ki: “Sizin için görevlendirilen ölüm meleği canınızı alacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz.”
Secde Suresi, 11. Ayet


Mikail

Dört büyük melekten biridir. Tabiat olayları ve insanların rızıklarının düzenlenmesiyle görevli melektir.

Her kim Allah’a, meleklerine düşman olursa bilsin ki Allah da inkar edenlerin düşmanıdır.
Bakara Suresi, 98. ayet


İsrafil

Dört büyük melekten biridir. Görevi Kıyametin haberi olan Sûra üfürmektir.

Ayrıca;

  • İnsanın kalbine doğruyu ve gerçeği ilham eden,
  • Her gün sabah ve ikindi namazlarında müminlerle birlikte olan,
  • Kur’an okunurken yeryüzüne inip dinleyen,
  • Allah’ın anıldığı, Kur’an’ın okunduğu, ilmin öğrenildiği yerlere gelen,
  • Müminlere, alimlere ve peygamberlere dua edip rahmet okuyan ve onları destekleyen
  • Sadece Allah’a hamd, tesbih ve secdeyle görevli olan melekler de vardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir