yandex
Ana Sayfa / İtikat / Meleklerin Özellikleri ve Görevleri

Meleklerin Özellikleri ve Görevleri

Meleklerin Özellikleri

 • Melekler gözle görülmeyen nurdan yaratılmış varlıklardır. Yemek, içmek, uyumak, yorulmak, gençlik, ihtiyarlık, erkeklik, dişilik gibi insani özellikler onlar için geçerli değildir.
 • Daima Allah’a itaat ederler, hiçbir zaman isyan etmezler. Görevleri ne ise onu yaparlar. Asla günah işlemezler.

İnsani önünden ve ardından takip eden melekler vardır. Allah’ın emriyle onu korurlar. Şüphesiz ki bir kavim kendi durumunu değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez. Allah, bir kavme kötülük diledi mi, artık o geri çevrilemez. Onlar için Allah’tan başka hiçbir yardımcı da yoktur.
(Ra’d Suresi, 11. ayet)

 • Son derece süratli, güçlü ve kuvvetli varlıklardır. Kur’an’da bildirildiğine göre meleklerin kanatları vardır (35 / Fâtır Suresi, 1. ayet). Bu kanatların nasıl bilmemekle beraber çok kısa zamanda, çok uzak mesafelere gidebilmelerini sağladığını ayetlerden öğreniyoruz.
 • Melekler Allah’ın emir ve izniyle çeşitli şekillere ve kılıklara bürünebilirler. Örneğin peygamberler melekleri hem melek olarak hem de insan suretinde görmüşlerdir. Ayrıca insan suretinde oldukları zamanlarda diğer insanlar tarafından da görülmüşlerdir. Mesela Hz. Meryem, Cebrâil’i insan olarak görmüştür Peygamberimizin (as) arkadaşları da Cebrâil’i bazen hiç tanımadıkları biri olarak ba zen de içlerinden birisi şeklinde görmüşlerdir.

Şüphesiz Rabbin katındakiler (melekler) O’na ibadet etmekten büyüklenmez. O’nu tespih ederler ve yalnız O’na secde ederler.
(A’râf Suresi, 206. ayet)

 • Melekler güzel kokulardan ve güzel sözlerden hoşlanırlar. Kur’an dinlemek, ilim ve zikir mec-lislerine misafir olmak gibi güzel yönleri vardır. Kulluk ve itaat onlara yücelttiği gibi müminlerin kulluk ve itaatine de sevinirler. Müminlerle birlikte olmaktan hoşlanırlar.

Göklerde ve yerde bulunan canlılar ve melekler büyüklük taslamadan Allah’a secde ederler (boyun eğerler.)
(Nahl Suresi, 49, ayet)

 

Meleklerin Görevleri

 • Secde, zikir vb. yollarla Allah’a ibadet etmek
 • Kendilerine emredilen şeyleri yerine getirmek
 • Peygamberlere vahiy getirmek (Meleklerin efendisi olan Cebrâil’in görevi)
 • Peygamberleri salât ve selamla yüceltmek ve desteklemek
 • Müminlere sıkıntılı zamanlarda destek vermek, üzüntü ve sıkıntılarını giderip onların kalplerine ferahlık vermek
 • Müminleri iyiliklere teşvik etmek, onların sevinçlerini paylaşmak, müminleri takip edip korumak
 • İnsanların iyi ve kötü bütün fiillerini kaydetmek
 • Kainatın idaresi ve ilâhi kanunların uygulanmasında kendilerine verilen görevleri yerine getirmek
 • Cennet ve cehennemde kendilerine verilen görevleri yerine getirmek

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir