yandex
Ana Sayfa / Namaz / Namazla İlgili Ayetler
namazsureleri.org kuran-ı kerim
namazsureleri.org kuran-ı kerim

Namazla İlgili Ayetler

Namazla İlgili Ayetler

 • Onlar ki gayba iman edip namazı dosdoğru kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan (Allah yolunda) harcarlar./Bakara 3/
 • Namazı dosdoğru kılınız, zekâtı veriniz, rükû edenlerle birlikte siz de rükû ediniz./Bakara 43/
 • Siz namazı hakkıyla kılmaya bakınız ve zekatı veriniz! Kendi nefsiniz için her ne hayır yaparsanız, Allah katında onu bulursunuz. Muhakkak ki Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir./Bakara 110/
 • Ey iman edenler! Sabır ve namazla yardım isteyiniz. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir./Bakara 153/
 • İman edip iyi işler yapan, namazı dosdoğru kılıp zekatı verenlerin rableri katında elbette mükafatları vardır. Onlara hiçbir korku olmadığı gibi, onlar mahzun da olmazlar./Bakara 277/
 • Onlardan ilimde derinleşmiş olanlar ve iman edenler, sana indirilene ve senden önce indirilenlere iman ederler. Onlar namazı kılan, zekâtı veren, Allah’a ve âhiret gününe iman edenlerdir. İşte onlara büyük bir mükâfat vereceğiz./Nisa 162/
 • Sizin asıl dostunuz Allah’tır, O’nun Resulü’dür ve namazlarını kılan zekatlarını veren ve rüku eden müminlerdir./Maide 55/
 • Şeytan, içki ve kumarla sizin aranıza düşmanlık ve kin sokmak ve sizi Allah’ı anmaktan ve namaz kılmaktan alıkoymak ister. Artık bunlardan vazgeçtiniz değil mi?/Maide 91/
 • Bize: “Namazı dosdoğru kılınız, Allah’a karşı gelmekten sakınınız”(diye emredildi), toplanacağınız yer O’nun huzurudur./En’am 72/
 • De ki: “Benim namazım, ibadetim, hayatım ve ölümüm hep alemlerin rabbi Allah içindir.”/En’am 162/
 • Kitaba sarılanlara ve namazı kılmaya devam edenlere gelince, biz o iyilerin ecrini hiçbir zaman zayi etmeyiz./A’raf 170/
 • Erkek ve kadın bütün müminler birbirlerinin dostları ve velileridirler. İyiliği emrederler, kötülükten vazgeçirirler, namazı kılarlar, zekatı verirler, Allah’a ve Resulü’ne itaat ederler. İşte bunlara Allah rahmetiyle muamele edecektir. Çünkü Allah azizdir, hakimdir./Tevbe 71/
 • Rablerinin rızasını kazanmak arzusuyla sabrederler ve namazı dosdoğru kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli ve açıkça Allah yolunda harcarlar ve kötülükleri iyiliklerle yok ederler. İşte bunlar ahiret hayatı kendilerinin olacak olanlardır./Ra’d 22/
 • (Ey Muhammed!) İman eden kullarıma söyle: “Namazı dosdoğru kılsınlar, alışveriş ve dostluğun olmadığı bir gün gelmeden önce, kendilerine verdiğimiz rızıktan açık ve gizli harcasınlar(Allah için)”./İbrahim 31/
 • (Ey Muhammed!)Ehline namaz kılmalarını emret, kendin de ona sabırla devam et! Biz senden bir rızık istemiyoruz, seni biz rızıklandırıyoruz. Güzel akıbet takva sahiplerinindir./Tâhâ 32/
 • Onları buyruğumuz altında (insanlara) doğru yolu gösterecek önderler kıldık. Kendilerine hayırlı işler yapmayı, namaz kılmayı, zekat vermeyi vahyettik. Onlar bize kulluk eden kimselerdir. Ki Allah anıldığı vakit onların kalpleri titrer. Onlar başlarına gelene sabreden, namaz kılan kimselerdir. Kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar./Hac 35/
 • İnsanlardan bazıları vardır (Allahı tesbih ederler) ki, ne ticaret ne de alışveriş onları Allah’ı anmaktan, namaz kılmaktan ve zekat vermekten alıkoyar. Onlar, kalplerin ve gözlerin allak bullak olduğu bir günden korkarlar./Nur 37/
 • Namazı kılınız, zekatı veriniz ve peygambere itaat ediniz ki rahmete eresiniz./Nur 56/
 • Sana vahyedilen kitabı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah’ı anmak elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı bilir./Ankebüt 45/
 • “Yavrucuğum! Namazı kıl, iyiliği emret, kötülükten sakındır. Başına gelenlere sabret, çünkü bunlar, azmi gerektiren işlerdendir.”/Lokman 17/
 • Allah’ın kitabını okuyan, namazı kılan ve kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli ve açık oalrak verenler, kesinlikle batma ihtimali olmayan bir ticaret umabilirler./Fatır 29/
 • Onlar, rablerinin davetini kabul ederler ve namazı dosdoğru kılarlar. Onların işleri de kendi aralarında bir istişare iledir. Kendilerine verdiğimiz rızıktan onlar Allah yolunda harcarlar./Şûrâ 38/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir