yandex
Ana Sayfa / Ahlak / Saygılı Olalım

Saygılı Olalım

Saygılı Olalım

Başkalarına saygı göstermesi insanı yücelten, ona saygınlık kazandıran ve sonuç itibarıyla kişinin kendisine geri dönen güzel bir ahlaki erdemdir.

Müslümanlar en büyük saygıyı Allah’a ve O’nun peygamberlerine gösterirler. Bu saygının bir gereği olarak Allah’ın emrettiği ve beğendiği söz ve davranışları uygulamaya, yasakladığı ve beğenmediği söz ve davranışlardan ise kaçınmaya çalışırlar. Peygamberlerin tebliğ ettikleri ve uyguladıkları prensipleri hayatlarında sürekli olarak uygulama çabası içinde olurlar. Bu saygı davranışı bireyin hem bu dünyasında hem ebedi hayat süreceği ahiret yurdunda mutlu ve saygın olmasını sağlar.

Küçüğümüze merhamet etmeyen, büyüğümüze saygı göstermeyen bizden değildir.
(Hadis-i Şerif)

Allah’ın emrettiği “saygı” davranışı, Müslümanlara O’nun sevgi ve hoşnutluğunu kazandırdığı gibi diğer insanlarla ilişkilerini de güzelleştirir. İnsanları hor ve hakir görmek, insanlara tepeden bakmak, küçümsemek dinimizde hoş görülmeyen ve yasaklanan duygulardır. Takdir ve saygıya layık insanlara hürmet etmek, onların saygınlıklarını gözetmek gerekir. Özellikle büyüklere, alimlere, fazilet sahibi kimselere saygılı davranmak Müslümanca davranışın bir gereğidir. Peygamberimiz şöyle buyurmuştur.

Allah Teâlâ, yaşından ötürü bir ihtiyara saygı gösteren gence yaşlılığından hizmet edecek kimseler lutfeder.

Saygı, kişiler arası ilişkileri düzenleyen, insanların birbirlerini sevmesine, birbirlerine anlayışlı davranmasına vesile olan güzel bir davranıştır.

Biliyor Muydunuz?

Dışarıdan gelen elçilere, bir topluluğun ve heyetin önde gelenlerine Peygamberimiz özel ilgi göstermiş, itinayla karşılamış ve ikramda bulunmuştur. Ayrıca cemaatle kılınan namazda yaşça büyük olanların bilgili olanların ön safta yer almasını istemiş, saf düzeninde bilgi sahibi olmak, yaşlı olmak, aklı başında olmak gibi özelliklere göre bir sıralama yapılmasını tavsiye etmiştir.

Birr Nedir?

Birr: İman, doğruluk, güzel ahlak, salih amel, hayır, iyilik, ihsan, Kur’an ve sünnete uyma, günahları terk etme, gibi insana sevap kazandıran ve Allah’ın rızasına vesile olan her türlü hayırlı amellere, itaatlere ve güzel davranışlara birr denir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir